JavaScript Training

JavaScript Training in Kolkata

Prerequisite: C/C++, HTML, CSS

JavaScript Basics

 • JavaScript – Overview
 • JavaScript – Syntax
 • JavaScript – Enabling
 • JavaScript – Placement
 • JavaScript – Variables
 • JavaScript – Operators
 • JavaScript – If…Else
 • JavaScript – Switch Case
 • JavaScript – While Loop
 • JavaScript – For Loop
 • JavaScript – For..in
 • JavaScript – Loop Control
 • JavaScript – Functions
 • JavaScript – Cookies
 • JavaScript – Page Redirect
 • JavaScript – Dialog Boxes
 • JavaScript – Void Keyword
 • JavaScript -Page Printing

JavaScript Objects

 • JavaScript – Objects
 • JavaScript – Number
 • JavaScript – Boolean
 • JavaScript – Strings
 • JavaScript – Array
 • JavaScript – Date
 • JavaScript – Math
 • JavaScript – RegExp
 • JavaScript – HTML DOM

JavaScript Advance

 • JavaScript – Error Handling
 • JavaScript – Validating
 • JavaScript – Animation
 • JavaScript – Multimedia
 • JavaScript – Debugging
 • JavaScript – Image Map
 • JavaScript on Browsers